Site Loading

Hvorfor velge kredittkort

Bruken av kredittkort kan ofte være et smartere alternativ enn et vanlig bankkort. I denne artikkelen forklarer vi alt du trenger å vite før du skaffer deg et kredittkort.

Hva er et kredittkort?

Det er viktig å først vite forskjellen mellom kredittkort og andre betalingsmuligheter. Et kredittkort, på lik med andre kort er et betalingskort for kjøp av varer og tjenester. Hovedforskjellen mellom kortet er i utgangspunktet etterskuddsbetalingen.

Et vanlig bankkort som vi utnytter i hverdagen trekker vekk penger fra brukskontoen din, som er den kontoen der du samler inntekt. Når du utnytter dette kortet blir midlene trukket fra kontoen din, og til tjeneste eller varen du utnyttet. En såkalt transaksjon mellom bankene. Dersom eksempelvis beløpet er større enn bankkontoen, vil du ikke bli trukket ettersom det ikke er tilstrekkelig midler.

Utsetter transaksjon

I motsetningen til dette, skjer kreditt-transaksjonen som en etterbetaling. Du på mange måter bare “utsetter” den eventuelle transaksjonen. Dette skjer ved at bankene du har kredittkortet i fra tar et ordnet ansvar for midlene slik at forbrukeren har åpne muligheter. Det kan på mange måter ligne et “lån” – der du “låner” penger fra banken, til å betale diverse kostnader. Normalt vil bankene begrense et visst beløp du kan bruke, såkalt “kredittgrense”: Dersom du vil bruke kortet videre, må du eventuelt betale ned større deler av kreditten. Så hva er det som er fornuftig med kredittkortet ettersom du egentlig ikke har midlene til å bruke kortet?

Hvor kommer skepsisen fra?

Skepsisen ovenfor kredittkortet er en blanding av dårlig spredt informasjon angående hvordan den bør brukes – også basert på assossiasjonen angående kredittkortgjeld. Motforestillingen angående dette er kanskje hvorfor flere holder unna. Dermed blir det i praksis at folk ikke bruker et givende tilbud, med tanke på at andre ikke tok nytten av den. Men dersom du har en forutsetning for bruk – kan det fort bli et givende tilbud for akkurat deg.

Mange muligheter med kredittkort

Det er altså tilsvarende et relativt givende tilbud for deg som forbruker. Med alternativer som gir deg økt sikkerhet overfor dine transaksjoner, kan det på flere områder bli helt risikofritt. Med flere utforutsette hendelser som kan oppstå hele tiden, kan det bli et smart alternativ som gir deg fleksibilitet i en eventuell vanskelig situasjon.

Det eneste som begrenser deg er knyttet opp med nedbetalingen av kreditten. Dersom du alltid betaler innen forfallsdatoen, vil du ikke bli belastet ytterligere summer. Det gjelder også hvis du unngår å ta ut kontanter. Dersom du oppfyller dette vil kredittkortet kun bli et godt tilbud for deg.

Økt forbrukerbeskyttelse

Bankkortet vil alltid være et overordnet kort som gir deg en trygghet. Det er et stabilt alternativ fordi det er sikre midler du har tilnærmet deg, og som du har fri rådighet over. Men hva skjer med deg når det eventuelt ikke er tilstrekkelige midler i øyeblikket, men at du eventuell trenger det eller ønsker det? Og det er her kredittkortet kan komme til nytte.

Det er flere forbrukerøkonomer som anbefaler kredittkortet til diverse betalinger. Dette gjelder for netthandel og spesielt på reiser. Dersom du bruker kredittkortet vil du bli belønnet med større friheter. Kredittkortet vil forhindre deg som kunde større og/eller mindre tap dersom det oppstår svindel eller konkurser og eventuelle feil. Fordi midlene fra kredittkortet er nemlig ikke din opptjente inntekt.

I Norge er det strenge krav og vilkår til de som selger varer og tjenester. Dette gjelder også for de som yter kreditt, altså bankene som eventuelt tilbyr deg kreditten i utgangspunktet. Stortinget og regjeringen vil altså alltid beskytte forbrukeren og dette også i henhold til lov, referer i henhold til finansavtaleloven av 1999. Det innebærer at du som forbruker kan kreve tilbake penger dersom det oppstår en hendelse som eksempelvis svindel. Mer angående om vilkår og handlemåte kan du lese mer i denne artikkelen.

Dersom du er uheldig

Hvis det skulle oppstått en hendelse som rammet din bankkonto, kan det i verste fall bli en tom brukskonto. Dette risikerer du dersom noen skulle få tak i betalingsinformasjonen din, eller på noen måter har klart å misbrukt kortet ditt. Midlene dine vil så forsvinne, uten noen form for direkte garanti. Kredittyteren her derimot, har alltid er overordnet ansvar som deg som forbruker. Igjen stiller det krav til at hendelsen ikke skal gå utover forbrukeren. Skulle et slikt tilfelle skje, noe som i utgangspunktet er usannsynlig, men likeså skaper det en forsikring. Det blir spesielt viktig når du er utenlands på reise, der det finnes en større sannsynlighet for både svindel, men også tyveri eller misbruk som kan inntreffe.

Dersom du mister bankkortet

Skulle det skje et tilfelle der du mister midler, eller du har tom konto eller du mister bankkortet, skaper igjen kredittkortet en sikkerhet. Her har du muligheter alltid til å skaffe deg akkurat hva du trenger, og når du trenger det. Spesielt på reiser kan dette bli svært verdifullt. Hvis du som forbruker betaler kreditten innen forfallsdatoen og ikke tar ut kontanter, kan dette bli helt kostnadsfritt. Det forutsetter at kredittkortet er gebyrfritt eksempelvis – og forutsetninger for god planlegging. Igjen stille seg spørsmålet om du kan få betalt til forfallsdatoen. Dersom det er mulig, er det et flott alternativ og noe du kan bruke i en eventuell nød.

Rentefritt inntil seks uker

Et kredittkort du kan anskaffe deg fra Norge kan gi deg rentefri kreditt. Dette varer vanligvis inntil seks uker, eller førtifem til femti dager. Det eneste vilkåret for at dette skal bli rentefritt, innebærer at du som forbruker klarer å betale innen forfallsdatoen. Dersom det er muligheter for dette, vil kreditten din innen da være gebyr- og rentefritt. Viktig å nevne, gjelder dette ikke for uttak av kontanter.

Gratis forsikringer

Ikke alle, men mange kredittkort kan gi deg gratis forsikringer. Dette gjelder det blir betalt halvparten av transportkostnadene med kortet. Enkle kortselskap kan gi ytterligere forsikringer, alt fra egenandelsforsikring for leiebil, og id-tyveriforsikring.

Muligheter for sparing

Med kredittkort finnes det også muligheter for å spare midler. Forutsetningene her blir alltid å betale innen forfallsdatoene der du slipper å betale renter. Med noen kredittkort vil de gi deg faste rabatter som forbrukeren kan benytte. Tilsvarende kan disse rabattene altså spare deg penger. Dette blir kalt “cashback”, og er en prosentandelen av kortselskapets provisjon som de får av salgsstedet. Cashback systemet derimot, blir begrenset med månedlig og/eller årlig beløpsgrense.

Betalingsmulighetene

En stor bonus som kommer med kredittkort er at det alltid vil være akseptert ved salgsstedet. Det tilsvarer altså betalingsmuligheter på flere millioner butikker som selger varer og tjenester, slik du alltid kan benytte kortet. Dette vil gi deg som forbruker nesten ubegrensede muligheter.

Få en bedre oversikt

Mange bruker også kredittkortet for å få en bedre oversikt over sin egen økonomi. Det innebærer at det ønskes at forskjellige utgifter holder seg separate. Dette knyttet også opp mot svindel eller eventuelle feil. Du får en oversikt over hva du har brukt penger på, hvor mye som har blitt trukket og derifra får du en bedre oversikt uten å risikere å miste dine penger.

Du kan også bruke informasjon fra kredittkortet til å sette deg fremtidige budsjetter innenfor eksempelvis reise. Det finnes nå flere apper der ute som gir deg en bedre oversikt angående dine transaksjoner.

En god mulighet

Med gode forutsetninger kan kredittkortet by på gode tjenester for deg som forbruker. Den sikrer deg i utforutsettende hendelser dersom det skulle oppstå svindel eller tyveri. Kredittkortet gir deg altså trygghet, og tilbyr et økt forbrukerbeskyttelse. Med gode kredittkort kan den også gi deg rabatter og forsikringer noe som gjør det mer givende for bruk. Der du tilsvarende også kan få kredittkort helt kostnadsfritt. Med alt dette kan kredittkortet nemlig bli et godt alternativ for deg.