Site Loading

Kredittkort med bonuspoeng

Å betale med kredittkort kan være praktisk i mange situasjoner. Nå har mange tilbydere gjort det ytterligere attraktivt ved å knytte bonuspoeng og rabatter til bruk av kortene deres. Bevisst bruk av kredittkort med bonuspoeng kan spare forbrukeren for mange penger dersom valg av tilbyder korresponderer med eget forbruksmønster.

Mange ulike bonusordninger

Bonusordningene er basert på en samarbeidsavtale mellom korttilbyderen/banken og den bedriften de har knyttet seg til. For banken er det ønskelig at kunden bruker kortet deres, og for bedriften er det en måte å skape lojalitet hos kunden, slik at de fortsetter å benytte seg av deres varer og tjenester.

Det finnes svært mange bonusordninger for bruk av kredittkort. Noen favner bredt og gir små rabatter på ulike butikker. Andre gir deg mulighet til å spare penger hver gang det handles med kortet. Noen er knyttet til én bestemt vare eller tjeneste som har høy etterspørsel, f.eks. drivstoff, hotellopphold eller flyreiser. Hos andre varierer hvilke tilbud som gjelder, gjerne månedlig, slik at det lønner seg for kunden å følge godt med.

Redusert kredittkortregning eller penger rett på konto

Noen bonusordninger fungerer slik at det som er opptjent fra forrige måned, bidrar til å betale ned på neste kredittkortregning. Regningen blir dermed redusert med det beløpet som er opptjent. Andre samler opptjente penger i en egen konto som etter ønske kan overføres til egen bankkonto. Andre igjen, som for eksempel American Express, har en ordning hvor man veksler inn poengene, enten i Eurobonuspoeng fra SAS eller i deres egen portal for netthandel.

Bonuspoeng på dagligvarer

Dagligvarer er noe alle trenger, og enkelte kredittkorttilbydere har laget avtaler med dagligvareforretninger om at kjøp med deres kort gir poeng eller rabatt hos dem. Mange kjenner til Trumf-avtalen, som gjelder kjøp på NorgesGruppens dagligvareforretninger. Dette er et eksempel på en avtale hvor kunden tjener penger ved kjøp, som senere kan overføres til egen bankkonto.

Bonuspoeng på flyreiser

Noen av de mest kjente bonusordningene er de som tilbys av flyselskaper. Både Norwegian, SAS og Widerøe har sine ordninger, som gir poeng for bruk av deres tjenester. Disse poengene kan igjen benyttes for å få rabatter ved en senere anledning. Nordmenn er på europatoppen når det gjelder flyreiser, så slike ordninger har en bred appell. Ønsket om å oppnå flere poeng fører til at kundene velger det samme selskapet hver gang de skal reise med fly.

Husk tilbakebetaling

Når det handles med kreditt, kan det føles som et gratis lån. Det er det også, så lenge tilbakebetalingen skjer før perioden med rentefrie dager har gått ut. Dersom kredittgjelden ikke er tilbakebetalt når de rentefrie dagene er over, blir lånet fort dyrt. De fleste kortene for kredittlån opererer med en rentefri periode på 40-60 dager. Når tiden har gått ut, er renten gjerne et sted mellom 20 og 30 %. Bruk av kreditt krever god oversikt, både når det gjelder godene som tilbys og fristen for tilbakebetaling.

Oppsummering

Mange forbrukere har mye å tjene på å benytte seg av kredittkort med bonuspoeng. Velg et kort som har de beste fordelene for deg, og vær oppmerksom på mulighetene som finnes der ute.